ŠTATISTIKA NÁVŠTEVNÍKOV

ŠTATISTIKA NÁVŠTEVNÍKOV

Klikni na ikonu Štatistika návštevníkov a tu sa dozviete viac o návštevnosti našej futbalovej stránky.

Pomerne veľká návštevnosť je aj zo zahraničia. Radi by sme mali viac informácií, kto nás sleduje spoza hraníc (USA-Califormia, Česko, atd.) a či tiež sledujete náš livestream.

Píšte na e-mail:

fk1925pobedim@gmail.com

 

Click on the Visitor Statistics icon to learn more about the traffic to our football site.

Relatively high traffic is also from abroad. We'd like to know more about who is tracking us across the border (USA-Califormia, Czech Republic, etc.) and whether you are also following our livestream.

Write to e-mail:

  fk1925pobedim@gmail.com

muži 17:00 hod. Pobedim - Piešťany 1:5

muži 17:00 hod. Pobedim - Piešťany 1:5

U19 dorast  17:00 hod. Očkov/Podolie - Pobedim 5:1

U19 dorast 17:00 hod. Očkov/Podolie - Pobedim 5:1