/2/ Aj cez zimnú prestávku sme modernizovali !  (v kabínach )

/2/ Aj cez zimnú prestávku sme modernizovali ! (v kabínach )

Stojan na lopty v novej šatni mužov. (foto 1-4)

Vymaľovanie, položenie dlažby a výmena nových sedadiel v bývalej šatni A-mužstva. Teraz bude patriť hosťom. (foto 5-8)

Sauna uvedená do prevádzky (foto 9-12)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

/3/ Aj cez zimnú prestávku sme modernizovali !  (v kabínach )

/3/ Aj cez zimnú prestávku sme modernizovali ! (v kabínach )

/1/ Aj cez zimnú prestávku sme modernizovali !  (vonku)

/1/ Aj cez zimnú prestávku sme modernizovali ! (vonku)